USWNT beat Netherlands in Lyon in July to retain the Women's World Cup.

การไกล่เกลี่ยเจรจาระหว่าง US Soccer และทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาในคดีการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ผู้เล่นยื่นเมื่อต้นปีนี้ได้พังทลายลงตามโฆษกของผู้เล่น

เครดิตโดย:  https://www.ufabet123.com

อ่านต่อได้ที่:  https://www.indigo-line.com